We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Våler kommune, Våler i Solør, ligger i Hedmark fylke, ca 15 mil nord for Oslo, 1,5 times kjøring med bil fra Oslo lufthavn, Gardermoen.

Kommunen har ca 3900 innbyggere. Arealet er 700 km² stort - hvorav 563 km² skog og 45 km² jord. Grenser til Sverige i øst, Åsnes i syd, Løten og Stange i vest, og Trysil og Elverum i nord.

Våler kommune er preget av store skoger og jordbruksarealer, og jord- og skogbruk er viktige næringsveier. Våler er blant landets store skogkommuner og nær 90% av kommunens samlede areal er dekket av skog.

Kommunen har flere store og mellomstore produksjonsbedrifter, primært knyttet til trebearbeidende industri. Nord Europas største sponplatefabrikk- Forestia, og Norges største sagbruk - Moelven Våler AS ligger i vår kommune. Nortura Samvirkekylling AS, Våler, ruger og klekker daggamle kyllinger.

Våler har ambisjon om å bli Nordens beste trafikk og motorkommune. Vi videreutvikler det betydelige kompetansemiljøet innen trafikk, transport og motor hvor Norsk Trafikksenter m/Vålerbanen kanskje er den mest kjente.

Business size

101-500 employees

Commercial presence