About Us

Standard Norge utvikler og utgir nasjonale og internasjonale standarder. Standard Online er Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komites salgsselskap og kundefront. Vår visjon er "Vi setter standarden".

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som ble stiftet 24. juni 2003, men har røtter tilbake til 1923. Vi har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og teleområdet. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.

Standard Norge fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard, de fleste med en internasjonal opprinnelse. Omkring 2000 norske eksperter deltar i nasjonal og internasjonal standardisering og vi er opptatt av balansert deltakelse i komiteene som lager standarder.

Standard Online AS er standardiseringens salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge (80 %) og Norsk Elektroteknisk Komite (20 %). Virksomheten skal bidra vesentlig til finansiering av standardiseringsoppgavene hos de to eierne. Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi har standarder og normer innenfor de fleste områder.

Norsk Elektroteknisk Komite har sin egen LinkedIn side.

Vi holder til på Lilleaker i Oslo.

Business size

101-500 employees

Commercial presence