About Us

Sebra Forvaltning tilbyr forretningsførsel for sameier til konkurransedyktige priser. Med forretningsførsel fra Sebra Forvaltning får du en tjeneste tilpasset behovene til ditt sameie til gode priser. Vi bistår styret med å ta vare på selskapets verdier og at midler ivaretas på en forsvarlig måte.

Vi forestår regnskap, budsjettering, rapportering, felleskostnadsinnkreving, eierskifter, årsmøter og styresekretærfunksjon.

Som kunde hos oss får du en fast forvalter som kontaktperson. Våre forvaltere har lang erfaring innen eiendomsforvaltning og er en støttespiller for styret. Forvalter er tilgjengelig for spørsmål fra styret og gir råd eller henviser til nødvendig faglig ekspertise. Vi orienterer sameierne etter behov på vegne av styret.

Business size

26-100 employees

Commercial presence