About Us

MFO - en forening for faglig og personlig utvikling.

Markedsføringsforeningen i Oslo er en møteplass for folk innen markedsføring, salg og kommunikasjon. Foreningen har omtrent 850 medlemmer. Vår viktigste aktivitet er å arrangere faglig relevante frokostmøter av høy kvalitet. Da inviterer vi spennende og inspirerende foredragsholdere fra fjern og nær, som deler sin erfaring innen alt som har med markedsføring, salg og kommunikasjon å gjøre.

Våre frokostmøter er veldige populære, og er også en arena for MFOs medlemmer til å knytte relasjoner og bygge nettverk. De siste semestrene har vi blant andre hatt besøk av Hans Geelmuyden, Arne Hjeltnes, Aina Lemoen Lunde, Christian Brosstad, Ingebrigt Steen Jensen, Ida Aalen og Sondre Gravir. MFO er en lokalforening til Norges Markedsforbund.

I tillegg til Frokostmøter, inviterer vi til kurs og seminarer.

Inspirerende - MFO skal inspirere medlemmene til å utvikle nye tenkemåter og alternativ problemløsning.

Relevant - Møteplassene skal oppleves som relevante for deltakerne og tilføre medlemmene en nytteverdi med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon og endringer i markedet.

Engasjerende - MFO skal engasjere ved å ha tidsaktuelle temaer tilpasset medlemmene. Målet er at medlemmene selv skal igangsette egne prosjekter og tørre å tenke annerledes på utfordringer i sitt daglige arbeid.

Business size

1-10 employees

Keywords

Commercial presence