About Us

Linjeforeningen skal være et sosialt samlingsforum for økonomistudentene ved HiNT, med fokus på faglig og sosial berikning.
Linjeforeningen er stiftet av studenter som frivillig engasjerer seg for å skape et sosialt og faglig samlingspunkt for økonomi-, regnskap- og revisjonsstudentene i Steinkjer. Formålet med linjeforeningen er blant annet å etablere sosiale nettverk på tvers av årskullene via sosiale arrangementer, utflukter etc. Foreningen består også av en faglig del der poenget er å oppleve teori i praksis via gjesteforelesere fra næringslivet og eventuelle besøk ut til bedriftene som vil gi faglig utbytte. Gjennom dette er det ønskelig å skape relasjoner mellom studentene og næringslivet - dette kommer til fordel når studentene kommer i den situasjonen at de skal skrive bachelor. Liquids er registrert i Brønnøysundregisteret som en egen organisasjon.

Business size

1-10 employees

Commercial presence