We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Linjeforeningen skal være et sosialt samlingsforum for økonomistudentene ved HiNT, med fokus på faglig og sosial berikning.
Linjeforeningen er stiftet av studenter som frivillig engasjerer seg for å skape et sosialt og faglig samlingspunkt for økonomi-, regnskap- og revisjonsstudentene i Steinkjer. Formålet med linjeforeningen er blant annet å etablere sosiale nettverk på tvers av årskullene via sosiale arrangementer, utflukter etc. Foreningen består også av en faglig del der poenget er å oppleve teori i praksis via gjesteforelesere fra næringslivet og eventuelle besøk ut til bedriftene som vil gi faglig utbytte. Gjennom dette er det ønskelig å skape relasjoner mellom studentene og næringslivet - dette kommer til fordel når studentene kommer i den situasjonen at de skal skrive bachelor. Liquids er registrert i Brønnøysundregisteret som en egen organisasjon.

Business size

1-10 employees

Commercial presence