We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

inFuture er et ledende rådgivningsmiljø innen strategi og innovasjon, med spesielt fokus på forretningsutvikling for tjenesteytende virksomheter. Vi støtter norske og internasjonale virksomheter i å utvikle og implementere konsern- og forretningsstrategier.

inFuture tilbyr fremtidsanalyser og rådgivning innen strategi og innovasjon til tjenesteytere i privat og offentlig sektor.

Vi tilbyr rådgivningstjenester som skaper lønnsom vekst ved et samspill mellom fysisk og digital betjening. Vi har utviklet et eget metodeverk for fremtidsanalyser, strategi og tjenesteinnovasjon tilpasset tjenesteytende næringer. Vi kombinerer kreative metoder for å visualisere og teste kundeopplevelser med kvantitative analyser for å beregne verdiskaping.

Våre tjenester og metoder er blitt til gjennom egen erfaring som operative ledere i internasjonale virksomheter.

Business size

26-100 employees

Commercial presence