About Us

Idébanken deler de gode historiene fra norsk arbeidsliv og tilbyr gratis informasjon, verktøy og faglig materiell for et mer inkluderende arbeidsliv.

Idébanken.org er et virkemiddel som skal bidra til å nå måla i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Vi skal bidra til å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø ved å redusere sykefraværet, inkludere de med nedsatt funksjonsevne og tilrettelegge for at seniorer står lenger i jobb.

Business size

1-10 employees

Commercial presence