We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Lier, Røyken, Drammen og Nedre Eiker. Hovedformålet til Glitrevannverket er å forsyne sine eierkommuner med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem.

Vi eier og driver fire vannbehandlingsanlegg som leverer vann til ca. 145 000 mennesker i de fire eierkommunene og i Sande og Frogn kommune. Vannkildene er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.

Glitrevannverket er vertskap for samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen og har totalt 19 ansatte. Vi holder til i nye, moderne lokaler øverst i Kobbervikdalen i Drammen.

Industry

Business size

26-100 employees

Keywords

Commercial presence