About Us

Elsjekken AS er registrert Elvirksomhet for utførelse av "Kontroll av andres elektriske anlegg"

Elsjekken AS utfører uavhengig kontroll og taksering av elektriske anlegg for privat- og næringskunder.
Dette er tjenester som Eltakst ved boligsalg, tilstandsvurdering og skadetakst bolig, termografering, brannforebyggende Elkontroll bolig, samt Elkontroll næring, landbruk og borettslag/sameier (Internkontroll Elanlegg). Elsjekken AS tilbyr også dokumentasjonskontroll, 3-partskontroll/garantikontrol. Elsjekken AS innehar godkjenning med spesial merking i FG for landbruk og er godkjent for FG-kontroll av elektriske installasjoner innen av landbruk og næringseiendommer

Hverken Elsjekken AS eller Eltakstmann/kontrollør har bindinger til andre aktører, eller utfører noen typer installasjonsarbeid. Av denne grunn kan Elsjekken AS utføre alle sine tjenester på uavhengig grunnlag, uten noen som helst form for interessekonflikt eller blanding av roller.

Elsjekken AS har Autorisasjon i Norges Takseringsforbund for Eltakst og DNV GL-sertifisert kontrollforetak iht. NEK 405-4

Elsjekken AS er lokalisert i Kristiansand, men tilbyr tjenester over hele Agder.

Commercial presence